CEL PROJEKTU

Celem projektu SAT4EST jest zaprojektowanie systemu i zbudowanie serwisu wspomagającego zarządzenie lasami niepaństwowymi wykorzystującego satelitarne techniki obserwacji Ziemi. System dedykowany jest administracji lokalnej, która prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi w Polsce.

Serwis będzie wspierać użytkowników w działaniach związanych z:

 • przygotowaniem ofert przetargowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu;
 • analizami rozbieżności między powierzchnią lasów wg obowiązującej ewidencji gruntów, a rzeczywistym stanem w terenie;
 • sprawdzeniem i akceptacją istniejących planów urządzenia lasu;
 • monitoringiem realizacji zadań wyznaczonych w uproszczonych planach urządzenia lasu;
 • sprawdzeniem całego uproszczonego planu urządzenia lasu po dziesięciu latach;
 • monitoringiem zmian w lasach.

Zadania projektu:

  1. Przygotowanie w oparciu o dane satelitarne produktów spełniających wymagania użytkownika.
  2. Integracja produktów satelitarnych z innymi danymi przestrzennymi.
  3. Zaprojektowanie systemu i zbudowanie internetowego serwisu wspomagającej zarządzanie lasami.
  4. Wdrożenie serwisu w wybranych powiatach.
  5. Promocja satelitarnych technik obserwacji Ziemi.

Czas trwania projektu: 1 marca 2017 r. – 28 lutego 2019 r.
Finansowanie: projekt jest finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w ramach programu Polish Incentive Scheme.


 

UŻYTKOWNICY

Projekt SAT4EST jest realizowany dla obszaru trzech Starostw Powiatowych w Nowym Targu, Sieradzu i Legionowie. Każdy z wybranych powiatów różni się pod względem przestrzennego rozmieszczenia lasów (zwarte, rozproszone), dojrzałości systemu zarządzania i monitorowania lasami oraz ukształtowaniem terenu (górzyste i nizinne).

W powiecie nowotarskim jest duża rozbieżność między lasami według ewidencji gruntów, a stanem faktycznym. Przeważająca część lasów jest trudno dostępna ze względu na górzyste ukształtowanie terenu, co w konsekwencji utrudnia proces wykonania uproszczonych planów urządzania lasu oraz kontrolę prac urządzeniowych. Problemem jest także duży odsetek porzuconej, nieużytkowanej rolniczo ziemi, która w miarę upływu czasu podlega naturalnej sukcesji.

Powiat sieradzki położony jest na nizinie, co w znacznej mierze ułatwia zarządzanie lasami; problemem są jednak niewielkie i rozproszone działki leśne.

Powiat legionowski zlokalizowany jest na obrzeżach Warszawy, a tym samym podlega presji antropogenicznej związanej z urbanizacją.

   Lokalizacja powiatów pilotażowych

 

 

Zdjęcia z satelity Sentinel-2 z zaznaczoną granicą powiatów pilotażowych (niebieska linia); na zielono zaznaczone są lasy będące własnością Lasów Państwowych


 

KONSORCJUM

W 2013 roku wkroczyliśmy na rynek jako firma IT. Tworzymy oprogramowanie mapowe, bazodanowe, mobilne oraz serwerowe. Obszarem naszych działań jest branża leśna — ułatwiamy życie pracownikom terenowym, wprowadzając skuteczne rozwiązania przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Pomiary GPS i nawigowanie się — to główne aspekty, na których się skupiamy.
Od 2016 roku działamy także w Stanach Zjednoczonych pod nazwą IT for Nature, promując nasz innowacyjny produkt SmokeD. To inteligentna kamera do wykrywania dymu, służąca ochronie przeciwpożarowej. Jesteśmy ludźmi, którzy w większości są związani z lasem i szeroko pojętą pracą w terenie — czy to ze względu na wykształcenie, czy zainteresowania. Łączy nas pasja
i zaangażowanie , dbamy o rozwój firmy, zapewniając naszym klientom usługi najwyższej jakości.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę www.taxusit.com.pl.

Rola w projekcie SAT4EST: Taxus IT zarządza projektem i jest odpowiedzialny za tworzenie i rozwój platformy internetowej dla usługi.

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii (CT-IGIK) jest grupą wielodyscyplinarnych specjalistów w dziedzinie teledetekcji, GIS i geodezji.  Specjalizujemy się w analizach danych teledetekcyjnych, głównie danych satelitarnych: wielospektralnych, optycznych i mikrofalowych. Działalność CT obejmuje monitorowanie użytków zielonych i lasów, szacowanie biomasy leśnej i trawiastej, klasyfikacje pokrycia terenu, szacowanie i prognozowanie plonów, wykrywanie i monitorowanie suszy, szacowanie strumieni ciepła, oceny wilgotności gleby, wykrywanie i monitorowanie zagrożeń naturalnych oraz oceny bilansu węglowego. Stosujemy także teledetekcyjne techniki na potrzeby hydrologii i gospodarki wodnej w obszarach podmokłych i rolniczych. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.
Dowiedz się więcej o naszej działalności  wchodząc na: http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja

Rola w projekcie SAT4EST: Centrum Teledetekcji IGIK jest odpowiedzialne za opracowanie i dostarczanie produktów opartych na danych satelitarnych oraz promowanie satelitarnych technik obserwacji Ziemi wśród potencjalnych użytkowników.