Etap 1 obejmuje zadania podjęte w terminie 1.03.2017 – 31.08.2017

Zrealizowano następujące zadania:

  • Dokument wymagań użytkowników. Dokument powstał na podstawie opinii użytkowników zebranych podczas spotkań w Legionowie, Nowym Targu i Sieradzu. Ze względu na sposób zarządzania lasami, podzielono potencjalnych użytkowników na trzy grupy: A) powiat, B) Lasy Państwowe, C) parki narodowe. Potrzeby użytkowników można rozpatrywać w dwóch podejściach przestrzennych: regionalnym i lokalnym. Wszystkie grupy użytkowników potrzebują danych opartych na technikach satelitarnych do uzyskania kluczowych informacji niezbędnych dla zrównoważonej gospodarki leśnej, takich jak obecny i historyczny zasięg lasu, zmiany w lasach, stan i cechy lasu.
  • Raporty dostępności danych i baz danych opisujące dane satelitarne i pomocnicze dla obszarów pilotażowych. Zadanie obejmowało również przygotowanie danych satelitarnych do wyświetlania i konfigurację bazy danych.
  • Raport z postępów prac nad cyklicznym mapowaniem zmian na podstawie serii danych wieloczasowych z satelity Sentinel-2.
  • Dokumentacja analityczna opisująca przypadki zastosowań, interfejs i architekturę techniczną systemu.

 

Pierwsze spotkania z użytkownikami odbyły się w maju 2017 roku w każdym z pilotażowych powiatów.