28 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbyła się prezentacja i szkolenie dotyczące aplikacji SAT4EST. Przedstawiciele lokalnej administracji mieli okazję przetestować funkcjonalność aplikacji, zapoznać się z produktami przetwarzania satelitarnego oraz wynikami analiz wykonanych dla terenu powiatu.

Analizy dotyczyły porównania zasięgu lasu z UPUL i ewidencją, zmian wykazanych na produktach satelitarnych a wskazówkami z UPUL, zgodności opisu taksacyjnego z typami lasów wykazanymi na produktach satelitarnych. Wyniki analiz prezentowane były przestrzennie i statystycznie w wybranych jednostkach podziału przestrzennego.