31 maja 2019 r w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się kolejne z cyklu szkoleń z systemu SAT4EST. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz Lasów Państwowych mogli zapoznać się z funkcjonalnością aplikacji i produktami satelitarnymi wspomagającymi zarządzanie lasami. Analizowano, między innymi, warstwy kondycji drzewostanów w kontekście problemów takich jak gradacja owadów i susze. Zainteresowaniem cieszyła się możliwość wyszukiwania zrębów niezgodnych ze wskazówkami z UPUL oraz możliwość określenia przybliżonego terminu zmian na zobrazowaniach Sentinel-2.