Kolejne spotkanie z cyklu szkoleń z systemu SAT4EST odbyło się 11 września 2019r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.
Użytkownicy zapoznali się z narzędziem umożliwiającym porównywanie zobrazowań satelitarnych zarejestrowanych w różnym okresie, produktami satelitarnymi dedykowanymi zarządzaniu lasami np.: aktualny i historyczny zasięg lasów, typ lasu, detekcja zmian w lasach, kondycja drzewostanów. Zainteresowaniem cieszyło się narzędzie do porównywania zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 z rożnych dat. Zobrazowania dostarczane są na bieżąco z częstotliwością raz na miesiąc. Dzięki przeglądarce możliwy jest monitoring zmian zachodzących na terenie powiatu od 2015 r. do chwili obecnej.
Zintegrowanie produktów przetwarzania satelitarnego z UPUL oraz ewidencją gruntów umożliwiło wskazanie miejsc istotnych dla osób prowadzących nadzór nad lasami, np.  niezgodności w zasięgu lasu na gruncie lub zmiany niezgodne ze wskazówkami z UPUL. Uczestnicy dostrzegli zalety systemu, który pozwala na całościowe spojrzenie na tak duży obszar jakim jest powiat nowotarski.