20.11.2019 r w Instytucie Geodezji i Kartografii odbyła się konferencja dla starostw powiatowych.
System SAT4EST zaprezentowano szerokiemu gronu potencjalnych użytkowników. Frekwencja była bardzo wysoka.
Zgodnie z programem odbyły się prezentacje i warsztaty o następującej tematyce:
-sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu-zasady dofinansowania ze środków Funduszu Leśnego
-założenia i funkcjonalności aplikacji SAT4EST
-warsztaty z wykorzystania aplikacji SAT4EST
-Leśny System Informacyjny dla Starostw Powiatowych (Taxus IT)
-przykłady innych serwisów opartych na danych satelitarnych/ usługi przeglądania WMS IGIK

Więcej o konferencji na stronach IGIK i Taxus IT:

http://www.igik.edu.pl/pl/a/SAT4EST-system-wspomagajacy-lokalna-administracje-w-sprawowaniu-nadzoru-nad-lasami-niepanstwowymi

https://www.taxusit.com.pl/Aktualnosci/konferencja.sat4est