Projekt był promowany w trakcie następujących wydarzeń:

 • Konferencja dla starostw powiatowych: SAR4EST-sysytem wspomagający lokalna administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi- IGIK 20.11.2019 http://www.igik.edu.pl/pl/a/SAT4EST-system-wspomagajacy-lokalna-administracje-w-sprawowaniu-nadzoru-nad-lasami-niepanstwowymi; https://www.taxusit.com.pl/Aktualnosci/konferencja.sat4est
 • Zimowa Szkoła Leśna, XI Sesja,  Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie, 12-14 marca 2019r., Sękocin Stary
 • GIS Day 2018, Toruń 14 listopada 2018 r. :  SAT4EST – platforma satelitarna wspomagająca zarządzanie lasami niepaństwowymi (IGIK) http://www.gisday.umk.pl
 • Noc badaczy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 28-września 2018 (IGIK)
 • XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Łódz 24-25 września 2018 r., Satelitarne rozwiązania w zarządzaniu lasami niepaństwowymi (IGIK)
 • IX Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych”  Rogów, 11-13 września 2018 r., SAT4EST – system wspierający lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi (IGIK, Taxus IT) http://cepl.sggw.pl/konferencja/sip/IX_Konferencja_Harmonogram_2018.pdf
 • Las Polski nr 17/2018; Satelitarne wsparcie dla starostw zarządzających lasami niepaństwowymi (IGIK)
 • Rozwiązania informatyczne dla ochrony przyrody, 20-21.04.2017 Rawa Mazowiecka (Taxus IT)
 • Spotkanie w Ministerstwie Środowiska oraz Ministerstwie Infrastruktury, 12.04.2017 i 18.04.2017  (IGIK)
 • Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – w teorii i praktyce, zmiany w prawodawstwie”, 15-16.03.2017, Orzechów Morski (Taxus IT)
 • Warsztaty Baltic from Space EO4Baltic, 29-31.03.2017, Helsinki, Finlandia (IGiK)
 • Forum Kosmiczne, 26.06.2017, Warszawa (IGIK)
 • Spotkanie w Krajowym Biurze Zarządzania Kryzysowego, Warszawa (IGIK)
 • “Las2017″ – wspólna sesja  Komitetu Leśnictwa i Przemysłu Leśnego ECE (the United Nations Economic Commission for Europe) oraz Europejskiej Komisji ds. Leśnictwa FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)