TAXUS IT Sp. z o.o.                                                                                                   

adres:
Płomyka 56A
02-491 Warszawa

Sylwester Kulik
e-mail:
skulik@taxusit.com.pl

tel.: +48 533 370 047

 

Centrum Teledetekcji IGIK

adres:
Kaczmarskiego 27
02-679 Warszawa

dr Agata Hościło
e-mail:
agata.hoscilo@igik.edu.pl

tel.: +48 22 3291976